header
0903 687 625
Time 12.05.2015 08:50 | View 1,293

 Các phần mềm đều được thiết kế theo cơ chế mở để sẵn sàng kết nối với nhau qua mạng nội bộ và viễn thông theo một thể thống nhất.

 Tính an toàn dữ liệu và bảo mật thông tin cao theo cơ chế phân quyền, phân cấp người sử dụng.

 Có thể hạch toán theo chuẩn Việt Nam hoặc theo chuẩn Mỹ.

 Giao diện đẹp, tiện dụng, xử lý nhanh chính xác, hạch toán với nhiều loại ngoại tệ, thể hiện báo cáo và giao diện với nhiều ngôn ngữ. 

 Người dùng không phải nhọc nhằn trong việc phân tích, khai báo, lựa chọn mà chỉ nhập vào số liệu chứng từ ban đầu, tất cả các khâu xử lý tính toán để lập các báo biểu tài chính kế toán, xuất nhập tồn vật tư hàng hóa,... đều hoàn toàn tự động.

 Bảo hành chu đáo kịp thời, hỗ trợ khách hàng vĩnh viễn.