Thông tin tuyển dụng
Cập nhật: 26.07.2012 02:49
Tuyển dụng 02 lập trình viên CSDL rành về SQL Server và Visual Studio.Net. Ứng viên có nhu cầu, viết thông tin vắn tắt gửi về Công ty