header
0903 687 625
Time 21.05.2015 04:18 | View 1,350

Công ty phần mềm - Kiểm toán - DV kế toán Hằng Minh xin trân trọng thông báo. chúng tôi đã phát triển phần mềm quản trị toán diện cho doanh nghiệp Sunysoft_ERP. (Sunysoft Enterprise Resource Planning)

Sunysoft_ERP tích hợp đầy đủ tất cả các khâu các bộ phận, các chức năng các phần hành trong doanh nghiệp như : Kế toán, tài chính , tiền lương, nhân sự, vật tư, hàng hóa, kế hoạch , kỹ thuật , điều độ, quản lý chuỗi cung ứng  trong một phần mềm thống nhất.

Phần mềm Sunysoft ERP đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.Thể hiện một bức tranh tổng thể rõ ràng, nhằm đảm bảo cho quá trình quản trị sản xuất kinh doanh nằm trong chi phí dự kiến. Cân đối nguyên vật liệu với sản lượng sản xuất ra hàng ngày, đáp ứng đúng tiến độ. Phản ánh chính xác mức hàng tồn kho thời điểm, tình trạng định mức, chi phí tiêu hao nguyên vật liệu, order mua hàng và bán hàng. Tình trạnh tài chính, nguồn lực của doanh nghiệp.

Phần mềm được xây dựng trên nền tảng công nghệ mới nhất : Công nghệ .NET của Microsoft với cơ sở dữ liệu SQL Server - Được xem là công nghệ đụng trần của thế kỷ 21. 

Vời các doanh nghiệp đã sử dụng một trong các gói phần phầm : Kế toán, tiền lương - nhân sự, vật tư - hàng hóa, quản trị bán hàng, Logictics, quản trị cây xăng. Thì sẽ được ưu tiên nâng cấp (về thời gian và giá cả).

Doanh nghiệp muốn tìm hiểu thêm xin vui lòng liên hệ chúng tôi