header
0903 687 625
Time 22.05.2015 04:10 | View 1,390
- Kế toán công ty mẹ - con
- May mặc gia công xuất khẩu
- Đơn vị kinh doanh
- Hành chính sự nghiệp
- Công ty tàu biển giao nhận vận chuyển
- Gia công và SX thép
- Xây dựng (Qlí chi tiết từng công trình, hạng mục)
- Sản xuất VLXD
- Cty 100% vốn nước ngoài, cổ phần, liên doanh