header
0903 687 625

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Time 21.05.2015 10:58 | View 626

Thiết kế web doanh nghiệp tại Biên Hòa - Đồng Nai

Time 12.05.2015 08:11 | View 706
- Hằng Minh là công ty thiết kế web doanh nghiệp tại Biên Hòa - Đồng Nai với trên 10 năm kinh nghiệm.
- Chúng tôi được hàng trăm doanh nghiệp tại Biên Hoà - Đồng Nai đã tin tưởng và hợp tác trong thời gian qua.
- Các website doanh nghiệp được thiết kế tương thích đa thiết bị (responsive website), tối ưu hóa theo chuẩn SEO

Phần mềm Quản lý vật tư - hàng hóa

Time 22.05.2015 04:15 | View 791
  • Quản lý vật tư hàng hóa tồn kho
  • BC chi tiết nhập xuất kho theo nhà cung cấp, khách hàng, nhóm hàng, ...
  • Qlý VT/HH theo kho, chuyển kho tự động
  • BC tình trạng vật tư tồn kho : Vượt định mức, dưới mức dự trữ cần thiết, VT lãng phí lâu chưa sử dụng, …

Phần mềm kế toán sản xuất kinh doanh

Time 22.05.2015 04:10 | View 1,389

Phần mềm kế toán cho tất cả các lĩnh vực không phải HCSN

Thiết kế web bán hàng tại Biên Hòa - Đồng Nai

Time 12.05.2015 08:44 | View 719
Hằng Minh là công ty thiết kế web bán hàng tại Biên Hòa - Đồng Nai với trên 10 năm kinh nghiệm.
Có trên hàng trăm công ty, doanh nghiệp tại Biên Hoà - Đồng Nai đã tin tưởng và hợp tác cùng chúng tôi.
Các website Bán hàng được thiết kế tương thích đa thiết bị (responsive website), tối ưu hóa theo chuẩn SEO.

Phần mềm Quản lý bán hàng

Time 03.05.2015 09:17 | View 1,485
- Quản lý xuất nhập tồn hàng hóa
- Quản lý công nợ theo hạn mức nợ cho phép
- Báo cáo tình hình công nợ và công nợ qúa hạn
- Phân tích hiệu qủa mặt hàng, khách hàng, nhân viên kinh doanh

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp

Time 03.05.2015 09:16 | View 1,460

- Tổng hợp và quyết toán kinh phí

- Đối chiếu hạn mức kinh phí

- Kinh phí đề nghị thanh toán

- Theo dõi và tổng hợp nguồn kinh phí

...

Thiết kế web Thương mại điện tử tại Biên Hòa - Đồng Nai

Time 12.05.2015 08:41 | View 743
Hằng Minh là công ty thiết kế web Thương mại điện tử tại Biên Hòa - Đồng Nai với trên 10 năm kinh nghiệm.
Có trên hàng trăm công ty, doanh nghiệp tại Biên Hoà - Đồng Nai đã tin tưởng và hợp tác cùng chúng tôi.
Các website Thương mại điện tử được thiết kế tương thích đa thiết bị (responsive website), tối ưu hóa theo chuẩn SEO.

Phần mềm Quản lý nhân sự - tiền lương

Time 03.05.2015 09:17 | View 733
- Qủan lý lý lịch nhân viên, BC cơ cấu trình độ, Đoàn, Đảng,...
- Tính lương theo kết qủa hoàn thành từng công đoạn,...
- Đánh gía thành tích NLĐ, xếp hạng, lên lương
- Tính công thường nhật, công tăng ca trực tiếp qua quẹt thẻ vạch

Thiết kế web trường học tại Đồng Nai

Time 12.05.2015 08:42 | View 720
Hằng Minh là công ty thiết kế web Trường học Đồng Nai với trên 10 năm kinh nghiệm.
Có trên hàng trăm công ty, doanh nghiệp tại Biên Hoà - Đồng Nai đã tin tưởng và hợp tác cùng chúng tôi.
Các Website Trường học được thiết kế tương thích đa thiết bị (responsive website), tối ưu hóa theo chuẩn SEO.
123