header
0903 687 625
Time 18.05.2015 09:59 | View 1,434
STT TÊN KHÁCH HÀNG ĐỊA CHỈ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
1 Công ty Yeong Jaan Đồng Nai Kiểm tra chất lượng công trình Đài Loan
2 Công ty Dae Won Bình Dương SX nhựa và chất dẻo tổng hợp Hàn Quốc
Công ty Kum Yang H.Y VINA Bình Dương   Hàn Quốc
Công ty Captopia (VN) Bình Dương   Hàn Quốc
Công ty dệt sợi Kyros  Bình Dương   Đài Loan
Công ty TNHH ACUMEN HOUSEWARE INDUSTRY(VN) Bình Dương   Đài Loan
Công ty Her Kuang  Bình Dương   Đài Loan 
Công ty Hoa Nghi Đồng Nai   Đài Loan 
Công ty công trình Chang Fu  Đồng Nai   Đài Loan 
10  Công ty TNHH O-Two VN  Bình Dương   Hàn Quốc
11  Công ty TKTTCN Cao Thời Đại P.HCM   Đài Loan 
12  Công ty Shawn Shunn VN Long An   Hàn Quốc
13  Công ty Green Shoes Long An   Hàn Quốc
14  Công ty Scanviet Bình Dương   Áo, có các ĐV trực thuộc
15  Vision VINA Corporation Bình Dương   Tập đoàn,Hàn Quốc
16  Công ty SHEN GUANG Bình Dương    Hàn Quốc
17  Công ty Cheng Chan TP.HCM   Đài Loan 
18  Công ty liên doanh vận tải Việt Nhật  TP.HCM   Đài Loan 
19  Công ty Công ty A.H  Bình Dương   Đài Loan 
20  Công ty Asia Reed  Đồng Nai   Hàn Quốc
21  Công ty kỹ nghệ Thời Đại  Đồng Nai   Đài Loan 
22  Công ty Ting Ray  Đồng Nai   Đài Loan 
23  Công ty Trí Phong TP.HCM   Đài Loan 
24  Công ty Wowoon Vina  Bình Dương    Đài Loan 
25  Công ty CB gỗ Phong Toàn Bình Dương   Đài Loan 
26  Công ty Phồn Vinh Bình Dương   Đài Loan 
   ...