header
0903 687 625
Time 21.05.2015 09:47 | View 1,736

HẰNG MINH  chuyên về lĩnh vực thiết kế phần mềm kế toán và các phần mềm quản trị - dịch vụ kế toán - kiểm toán - tư vấn tài chính kế toán. Đã cung cấp các phần mềm quản trị  cho thị trường Việt nam từ năm 1990 với đủ lĩnh vực và loại hình doanh nghiệp.

Ưu thế của Phần mềm Hằng Minh (Sunysoft) là kết hợp giữa tin học và kinh tế để có giải pháp tối ưu. Người dùng không phải nhọc nhằn trong việc phân tích, khai báo, lựa chọn mà chỉ cần nhập vào số liệu chứng từ ban đầu còn tất cả các khâu xử lý tính toán lên các báo biểu báo cáo đều tự động. Lãnh đạo và người sử dụng có thể xem báo cáo bất cứ thời điểm nào về tình hình tài chính, sổ sách kế toán, công nợ khách hàng...  nhanh chóng và chính xác.

Giao diện đẹp, tiện dụng, xử lý nhanh chính xác, hạch toán với nhiều loại ngoại tệ, thể hiện báo cáo và giao diện với nhiều ngôn ngữ. Có thể hạch toán theo chuẩn Việt Nam hoặc theo chuẩn Mỹ. Tính an toàn dữ liệu và bảo mật thông tin cao theo cơ chế phân quyền, phân cấp người sử dụng.

Hằng Minh là phần mềm ra đời sớm nhất ở Việt Nam và chỉ ở Hằng Minh mới có : Hỗ trợ vĩnh viễn, thiết kế theo từng đặc thù, người sử dụng có thể tùy biến cấu hình và báo cáo riêng.